EVACUAREA FUMULUI SI A GAZELOR FIERBINTI

Cu o experienta de 15 ani in domeniu, cu echipe specializate pentru fiecare categorie de lucrari si cu dorinta de a ne intari in aceasta piata pozitia de profesionisti, putem sa va fim un partener de incredere. Contactati-ne acum, iar succesul dvs poate deveni succesul nostru! 

Lucrările de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de competenţă profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor.

Evacuare fumului si a gazelor fierbinti este un serviciu ce necesita autorizatie din partea IGSU. Autorizatia se refera la montarea si intretinerea sistemelor de evacuare fum si gaze fierbinti (trape de fum). Prin personalul nostru specializat si cu o experienta de peste 15 ani in domeniu, putem furniza solutii complete, de la consultanta la montaj si intretinere.

Asigurarea evacuării fumului (desfumarea) contribuie la realizarea condiţiilor de
evacuare a utilizatorilor şi de intervenţie, precum şi la limitarea propagării incendiului în spaţiul
închis respectiv. Ţinând seama de modul în care migrează fumul şi gazele fierbinţi, prin
desfumare se urmăreşte menţinerea unei vizibilităţi suficiente, diminuarea concentraţiei de gaze
toxice, evacuarea căldurii produse în caz de incendiu şi mărirea timpului de flashover realizând
“controlul fumului”.

În principiu, prin desfumare se realizează extragerea unei părţi din fumul produs,
compensată prin introducerea de aer prospat, menţinând planul de separare a fumului acumulat sub plafon
(axa neutră) faţă de zona inferioară, la o înălţime convenabilă faţă de cota pardoselii, pe timpul
normat.

Desfumarea se asigura:
● prin tiraj natural;
● organizat sau mecanic.

1. DESFUMARE PRIN TIRAJ NATURAL
Se realizează prin introduceri şi evacuări ale fumului care comunica direct cu exteriorul său
prin canale sau ghene. Evacuarea fumului se realizează prin goluri în faţade, prin canale şi ghene
sau prin dispozitive (trape) cu deschidere automată dispuse în acoperiş sau în treimea superioară
a pereţilor exteriori ai încăperii. Dispozitivele de evacuare a fumului dispuse în pereţii
exterior asigura desfumarea pe maxim 30 metri adâncime a încăperii.
În spaţiile închise, cu aria construită mai mare de 10.400 m2 şi fără pereţi interiori
despărţitori, pentru limitarea propagării incendiilor se realizează sisteme de evacuare a fumului şi
a gazelor fierbinţi constituite din dispozitive de evacuare şi ecrane verticale dispuse sub plafon.
Evacuarea fumului din casele de scări închise, fără ferestre se asigură cu dispozitiv de
evacuare (cu aria de cel puţin 5% din suprafaţa orizontală a scării, dar minimum de 1 m2 ),
amplasat la partea superioara.
Evacuarea fumului din subsolurile clădirilor etajate se realizează independent pentru
fiecare nivel, prin goluri directe în exterior sau canale (ghene verticale), ori mecanic. Canalele (ghenele) pot fi proprii fiecărui nivel, sau cu colector. în toate situaţiile, spaţiile din subsoluri vor avea asigurată evacuarea fumului independent de nivelurile supraterane.

Desfumarea prin tiraj natural presupune respectarea următoarelor reguli:
● introducerile de aer şi evacuările fumului se dispun alternat, la distanţe care să nu
depăşească 10,00 metri în linie drepta şi 7,00 metri în linie frântă;
● uşile încăperilor accesibile publicului trebuie situate la cel mult 5,00 metri de orice gură
de introducere sau evacuare;
● gurile de introducere de aer şi de evacuare fum vor avea suprafeţe minime de 0,10 mp
pentru fiecare flux de evacuare al circulaţiei comune orizontale din zona pe care o
desfumeaza;
● gurile de introducere vor fi dispuse cu partea lor cea mai înaltă la maxim 1,00 faţă de
pardoseală, iar gurile de evacuare vor avea partea de jos la minim 1,80 metri de
pardoseală (trebuie să se afle în treimea superioară a circulaţiei comune).

2. DESFUMARE MECANICĂ
Se realizează prin evacuarea mecanică a fumului şi introducerea naturală sau mecanică a
aerului. Poate fi asigurată şi prin realizarea suprapresiunii în spaţiul protejat de fum (încăperi
tampon, degajamente protejate, case de scară). Introducerea mecanică a aerului se realizează prin
guri de introducere racordate prin canale (ghene) la un ventilator de introducere. Evacuarea
mecanică a aerului se realizează prin guri de evacuare racordate prin canale (ghene) la un
ventilator de evacuare (extragere). Raportul dintre latura mare şi latura mică a unei guri este cel
mult 2. Gurile de desfumare trebuie protejate cu voleţi din materiale C0 (CA1) etanşe la foc –
pentru gurile de introducere – şi rezistenţe la foc – pentru gurile de evacuare.

Desfumarea prin tiraj mecanic presupune respectarea următoarelor reguli:
● introducerile de aer şi evacuările fumului se dispun alternativ, la distanţe măsurate în axele
de circulaţie, care să nu depăşească 15,00 metri în linie drepta şi 10,00 metri în linie frata,
● uşile încăperilor accesibile publicului trebuie situate la cel mult 5,00 metri de orice gură
de introducere sau evacuare,
● gurile de introducere vor fi dispuse cu partea lor superioară la maxim 1,00 faţă de
pardoseală, iar gurile de evacuare vor avea partea de jos la minim 1,80 metri de
pardoseală (trebuie să se afle în treimea superioară a circulaţiei comune)
● porţiunile de circulaţie comună cuprinse între o gură de evacuare a fumului una de
introducere a aerului, trebuie să aibă asigurat un debit de extragere de cel puţin 0,5 m3/s
pentru fiecare flux de evacuare asigurat.
Golurile de introducere a aerului şi cele de evacuare se repartizează alternativ şi uniform.
Introducerea aerului se poate asigura prin:
● goluri practicate în faţadă;
● uşile încăperilor desfumate practicate în pereţii exterior;
● încăperi sau coridoare în suprapresiune sau bine aerisite;
● goluri de introducere racordate sau nu la canale şi ghene.
Dispozitivele de protecţie a golurilor de introducere sau evacuare trebuie realizate cu acţionare
manuală sau automată (dublată de acţionare manuală).
Evacuarea fumului (desfumarea) din clădiri se poate face prin:
● goluri (guri de evacuare a fumului) dispuse în faţadele clădirilor, libere sau închise cu
dispozitive care se deschid automat în caz de incendiu;
● dispozitive de închidere a golurilor de evacuare fum (voleţi, panouri, trape) cu
deschidere automată dispuse în acoperişul clădirii sau în treimea superioară a pereţilor de
închidere;
● canale (ghene) pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi;
● guri racordate prin canale (ghene) la ventilatoare de evacuare a fumului;
● asigurarea şi realizarea suprapresiunii în spaţiul protejat de fum.
Evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi se realizează prin sisteme prevăzute în acoperiş,
alcătuite din dispozitive de evacuare şi ecrane verticale coborâte sub tavan.
Pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă la foc în clădiri, propagarea fumului poate fi
frânată sau limitată prin:
● etanşeitatea elementelor de compartimentare a clădirii;
● crearea de suprapresiune sau de curenţi de aer proaspăt cu circulaţia în sens opus direcţiei
de mişcare naturală a fumului.